L’Algérie, cœur du Maghreb classique
 

Dirâsât fî al-târîkh al wasîṯ al-Jazâ’ir wa al-Maghrib al-islâmî

Diwân al-maṯba‘ât al-jâm‘iyya, al-sâḥa al-mar­ka­ziyya, Bin ‘Aknûn, Alger, 2008, 232 p.